Programa Media

PRESENTACIÓN

Media Desk Espanya és una de les oficines de representació a Espanya del Programa MEDIA de la Comissió Europea, iniciativa de suport al sector audiovisual europeu depenent de la Direcció general d'Educació i Cultura.

MEDIA té una xarxa de suport permanent a nivell europeu, composta per les Oficines Media Desk i Antenes MEDIA per a promoure el Programa MEDIA en els diferents Estats i regions participants en ell, i per a oferir informació i assistència als professionals del cinema, la televisió i les noves tecnologies. L'existència d'aquesta xarxa garanteix la transparència del Programa MEDIA, publicant, entre altres documents, els resultats obtinguts per les empreses sol·licitants.

L'Oficina Media Desk Espanya acaba de consolidar la seva activitat en el nostre país mitjançant la constitució d'una Fundació Cultural Privada, i els seus patrons són l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), l'Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals Espanyols (EGEDA) i la Federació d'Associacions de Productors Audiovisuals Espanyols (FAPAE).AJUDES

El Programa MEDIA està dirigit als professionals i empreses de la indústria audiovisual amb seu en un dels Estats membres de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu i igualment a aquells països que compleixin les condicions fixades en l'article 11 de la Decisió 200/821/CE (per a MEDIA Formació, l'article 8 de la Decisió 163/2001/CE).


Enllaços:

MEDIA Producció.
MEDIA Formació.
MEDIA Distribució.
MEDIA Festivals.