IBERMEDIA

PRESENTACIÓ

El Fons Iberoamericà d'ajuda IBERMEDIA ha estat creat al novembre de 1997 sobre la base de les decisions adoptades pel cim Iberoamericà de Caps d'Estat i de Govern celebrada en Margarita, Veneçuela, relativa a l'execució d'un programa d'estímul a la coproducción de pel·lícules per a cinema i televisió a Iberoamèrica; al muntatge inicial de projectes cinematogràfics; a la distribució i promoció de pel·lícules en el mercat regional i a la formació de recursos humans per a la indústria audiovisual.

 

El Programa IBERMEDIA és part de la política audiovisual de la Conferència d'Autoritats Cinematogràfiques d'Iberoamèrica (CACI).

IBERMEDIA, a través d'aquestes bases, pretén promoure en els seus Estats membres i per mitjà d'ajudes financeres, la creació d'un espai audiovisual iberoamericà. Entre els seus objectius figuren:

 

· Promoure mitjançant l'aportació d'assistència tècnica i financera, el desenvolupament de projectes de coproducción presentats per productors independents iberoamericans, inclòs l'aprofitament del patrimoni audiovisual.
· Donar suport a les empreses de producció i distribució iberoamericanes capaces de desenvolupar aquests projectes.
· Fomentar la integració de les empreses iberoamericanes de l'audiovisual en xarxes supranacionals.
· Incrementar la distribució i promoció de pel·lícules iberoamericanes.
· Fomentar la formació i l'intercanvi dels professionals de la indústria audiovisual iberoamericana.

 

AJUDES

El Comitè Intergovernamental, tenint en compte els mitjans financers llocs a la seva disposició, ha decidit concentrar la seva actuació sobre quatre programes d'ajudes:

 

Coproducció
Desenvolupament
Distribució-Promoció i Vendes Internacionals "Delivery"
Formació